Intervalové metody

Cvičení k přednášce M. Hladíka, které se koná formou domácích úkolů a hromadných konzultací. Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

 • Získat alespoň 50 % bodů z každé série domácích úkolů:
  • 1. série: Intervalová aritmetika (15.10.–29.10.)
  • 2. série (05.11.–19.11.)
  • 3. série (26.11.–10.12.)
  • 4. série (17.12.–07.01.)
 • Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů.

Stav získaných bodů

Přezdívka S1 S2 S3 S4 Σ
Maximalistický student 25 25 25 25 100

Odkazy a studijní materiály

 • Intervalový toolbox INTLAB (S. Rump)
 • Verifikační software VERSOFT (J. Rohn)
 • Intervalový toolbox pro Octave LIME (J. Horáček)