Lineární algebra 2

Cvičení k přednášce P. Hubáčka, které se koná v pátek od 9:00 v učebně T5 (Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

Mění se a sjednocují podmínky získání zápočtu pro všechny studenty. Průběžně budou zveřejněny jednotné domácí úkoly a zápočet bude získán za alespoň 2/3 bodů za odevzdané domácí úkoly (v součtu za celý semestr). Odhadujeme, že do konce semestru bude zveřejněno 9 sad domácích úkolů celkem za cca. 100 bodů. Řešení odevzdávejte prostřednictvím moodle v uvedeném termínu nejpozději minutu před půlnocí.

Body za minipísemky a aktivitu na cvičení budou s vhodným koeficientem započteny jako domácí úkoly na ortogonalitu. (bude upřesněno)

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P), bonusové domácí úkoly a aktivitu na cvičení (B).


Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 B Σ
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
??? 2 1,5 0,5 4
invoker 2 1,5 3,5
JS 0 1 1
koca 2 1,5 3,5
Maddy 2 1,5 0,5 4
Mája 2 2 0,5 4,5
Miška 0 2 1 3
test_student 0 1 1
Truhl 1,5 1,5 0,5 3,5
Vojta 2 1,5 3,5

Náplň cvičení a úkoly

3. 4. 2020 (online)

Adjungovaná matice. Aplikace determinantu.

  • Řešené příklady jsou dostupné v Moodle.
  • Zadána 1. sada domácích úkolů (v Moodle).
  • Doodle pro termín dalšího Zoom-cvičení.

27. 3. 2020 (online)

Opakování: Ortogonalita a determinanty.

20. 3. 2020 (online)

Permutace a determinanty.

13. 3. 2020 (online)

Ortogonalizace. Metoda nejmenších čtverců. Ortogonální matice.

6. 3. 2020

Ortogonální doplňek. Ortogonální projekce.

28. 2. 2020

Fourierovy koeficienty. Ortonormální báze a Gramova–Schmidtova ortogonalizace.

21. 2. 2020

Prostory se skalárním součinem, norma, Cauchyho–Schwarzova nerovnost.

Tipy na další předměty:

  • 19bNMAI058x11 – Cvičení z LA pro pokročilé
  • NMTM162 – Matematický proseminář II
  • NDMI051 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) II

Odkazy a studijní materiály