Lineární algebra I

Cvičení k přednášce Pavla Hubáčka, které se koná v pátek od 12:20 v učebně S6. Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

 • Získat alespoň 11 bodů za minipísemky:
  • krátká písemka na začátku každého cvičení
  • 1 teoretická otázka (definice) a 1 početní příklad
 • Získat alespoň 11 bodů za domácí úkoly:
  • termín odevzdání je do začátku následujícího cvičení
  • úkoly je možné odevzdávat mailem nebo přinést na papíře

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a domácí úkoly (Ú).


Přezdívka P1 Ú1 P2 Ú2 P3 Ú3 P4 Ú4 P5 Ú5 P6 Ú6 P7 Ú7 P8 Ú8 P9 Ú9 P10Ú10P11Ú11 ΣP ΣÚ
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22
Alena 1.51 0.51 2 1.51.5 5.5 3.5
Hawkey 1.52 1 2 1.50 1 5 4
chorche 1.52 1.50 2 1.51.5 6.5 3.5
Jakliz 1 0 0.50 1.50 1 4 0
Matouš 2 0 1 2 2 2 1.5 6.5 4
Michal Solil 1.50 1 0 0 0 0 2.5 0
René 1 1 0.51 0 2 1 2.5 4
Sasquatch 0 2 1 1.52 2 1.5 4.5 5.5
SS 2 1.51.51 2 1.52 7.5 4
TM 1.52 1 2 2 1 2 6.5 5
ZL 1.52 1 1 2 2 1.5 6 5

Náplň cvičení a úkoly

17.11.2017

Cvičení se nekoná.

10.11.2017

Grupy, podgrupy a jejich vlastnosti. Permutace. Grupa symetrií čtverce.

03.11.2017

Cvičí Tomáš Masařík.

27.10.2017

Výpočet inverzní matice a Sherman–Morrisonova formule. Počítání s maticemi n x n.

20.10.2017

Regulární matice a jejich vlastnosti. Inverze a matice elementárních úprav. Řešení maticových rovnic.

13.10.2017

Gauss–Jordanova eliminace a redukovaný odstupňovaný tvar. Základní maticové operace, důkazy různých vlastností.

06.10.2017

Soustavy lineárních rovnic, elementární úpravy. Gaussova eliminace, hodnost matice a odstupňovaný tvar.

Tipy na další předměty:

 • NMAI069 – Matematické dovednosti
 • NMUM161 – Matematický proseminář I
 • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I

Odkazy a studijní materiály