Lineární algebra I

Cvičení k přednášce Milana Hladíka, které se koná ve čtvrtek od 15:40 v učebně T10 (Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 14 bodů (cca 65 %) za minipísemky:
    • krátká písemka na začátku každého cvičení
    • 1 teoretická otázka (definice) a 1 početní příklad
  • Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů.

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a domácí úkoly (Ú).


Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Ú Σ
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
:) 1,5 1 1,5 1 1,5 0,5 2 1 1 1 0,5 1,5 14
Adam V. 2 0 2 1,5 1 1,5 0 2 1 2 1,5 14,5
AK 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1 1 0,5 15,5
Alena 2 0 1,5 1,5 2 0 1,5 2 1 1,5 0 13
Ciza 2 2 2 2 1,5 2 2 2 1,5 2 2 21
dullard 1,5 2 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 6,5
duxs 1 1,5 2 1,5 1,5 1 0 0 0 0 0 8,5
Lukáš Caha 2 1,5 2 1 0 2 1,5 1,5 0,5 1 1 2 16
MaF 2 2 1,5 1,5 1,5 0 1 1 1 1 0,5 1,5 14,5
Michal H. 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1,5 0 0 17
mozeso 1,5 1,5 1,5 2 1,5 1 1 1,5 1 1 0,5 1,5 15,5
OG 2 2 1,5 1 1,5 2 1,5 2 2 1 1 17,5
OZ 2 2 2 1,5 2 0 2 2 2 0 0 15,5
Robot Emil 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 0 0 17,5
Venca 1,5 2 2 1,5 1,5 0 1 2 1 2 0 14,5
Zuzka 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1,5 16,5

Náplň cvičení a úkoly

10.01.2019

Jádro a obraz lineárního zobrazení. LU rozklad. Afinní podprostory.

03.01.2019

Isomorfismus. Vlastnosti lineárního zobrazení, jádro a obraz.

20.12.2018

Matice přechodu.

13.12.2018

Lineární zobrazení, obraz a jádro. Matice lineárního zobrazení.

06.12.2018

Maticové prostory.

29.11.2018

Báze, souřadnice, dimenze.

22.11.2018

Vektorové prostory, lineární nezávislost, báze.

15.11.2018

Vektorové prostory a lineární kombinace. Lineární nezávislost.

08.11.2018

Tělesa, počítání v konečných tělesech.

01.11.2018

Grupy a jejich vlastnosti, podgrupy. Permutace.

25.10.2018

Regulární matice. Výpočet inverzní matice.

18.10.2018

Vlastnosti maticového násobení. Regulární matice, matice elementárních úprav.

11.10.2018

Gauss–Jordanova eliminace a redukovaný odstupňovaný tvar matice. Operace s maticemi.

04.10.2018

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic. Gaussova eliminace a odstupňovaný tvar.

Tipy na další předměty:

  • NMAI069 – Matematické dovednosti
  • NMUM161 – Matematický proseminář I
  • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I

Odkazy a studijní materiály