Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce M. Hladíka, které se koná v pátek od 12:20 v učebně N5 (Troja). Své dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.


V případě distanční výuky se bude cvičení konat přes Zoom. Odkaz na příslušný Zoom meeting bude všem přihlášeným studentům zaslán ve čtvrtek před prvním cvičením. Pokud máte zájem získat odkaz na online cvičení dodatečně, napište mi.

Požadavky na zápočet

K získání zápočtu je potřeba alespoň 50% bodový zisk (= 25 bodů) z domácích úkolů zadaných v průběhu semestru. Řešení domácích úkolů zasílejte v rozumně čitelné podobě e-mailem na adresu elif@kam.mff.cuni.cz (ideálně jeden pdf soubor) do začátku následujícího cvičení.

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly. Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 DÚ11 DÚ12 DÚ13 Σ
Maximalistický student 4 3 2 4 50
»ÐØN« 4 2 6
Angery-desu 3 1,5 4,5
Avelli 4 3 7
deca065 4 1,5 5,5
Johnny 3 3 6
Kaštan 4 3 7
MK 3 3 6
Plasma 4 0 4
PROCYON 4 1 5
Šandorsky 4 3 7

Náplň cvičení a úkoly

23.10.2020 (plán)

Operace s maticemi a jejich vlastnosti. Regulární matice, matice elementárních úprav.

16.10.2020

Gaussova eliminace a (redukovaný) odstupňovaný tvar. Operace s maticemi.

09.10.2020

Gaussova a Gaussova–Jordanova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

02.10.2020

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.

Tipy na další předměty:

  • NMAI057x07 – Cvičení z LA pro pokročilé
  • NMAI069 – Matematické dovednosti
  • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I
  • NMAT100 – Matematické problémy nematematiků

Odkazy a studijní materiály