Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce prof. Hladíka, které se koná ve středu od 14:00 v učebně N7 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za domácí úkoly a zároveň alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za minipísemky a aktivitu na cvičení.
  • Studenti, kteří do konce výuky získají celkem alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úloh nebo složením dodatečného písemného testu.

  • Na začátku každého cvičení se píše malá písemka (1 příklad + 1 definice).
  • Řešení domácích úkolů můžete odevzdat osobně na cvičení nebo zaslat e-mailem v rozumně čitelné podobě (ideálně jeden pdf soubor).

Stav získaných bodů

Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (Ú):

Přezdívka Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Ú5 Ú6 Ú7 Ú8 Ú9 Ú10 Ú11 Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 120
10 9 9 6 10 10 54
abc 0 9 10 7 10 0 36
Adéla D. 8 7 8 0 6 0 29
Aleš Papáček 10 10 10 10 10 10 60
Andromeda 8 10 9 7 7 4 45
ANDULA 10 10 10 0 0 0 30
AppleJack 10 8 10 8 6 2 44
BB 0 0 0 0 8 3 11
Brambora 10 10 10 10 8 8 56
Cyklista 10 10 10 8 10 9 57
Delfín 10 10 10 10 8 10 58
glebas 7 10 7 7 9 3 43
KIKAPARTEL 10 10 10 7 8 3 48
Marek Petrovský 10 10 8 7 7 10 52
MsBigSagon 7 8 7 7 9 4 42
pomegranatta 10 9 10 10 9 10 58
pupa 10 10 10 10 8 10 58
Radoslav 10 8 7 7 7 4 43
Saška 10 7 10 6 5 10 48
Terka V. 10 9 9 9 5 8 50
Tomáš Paulisko 10 8 10 7 8 9 52

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):

Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 A Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
9 10 9 9 10 10 12 69
abc 6 9 10 8 7 7 47
Adéla D. 9 9 8 8 6 0 40
Aleš Papáček 10 10 10 10 0 10 50
Andromeda 6 9 7 10 7 0 3 42
ANDULA 10 6 9 0 0 0 25
AppleJack 7 9 8 10 9 5 2 50
BB 0 0 0 4 5 3 12
Brambora 10 10 10 10 10 10 2 62
Cyklista 10 10 10 10 10 10 9 69
Delfín 9 9 5 7 9 5 3 47
glebas 6 8 4 8 7 6 39
KIKAPARTEL 9 10 9 10 10 7 55
Marek Petrovský 7 9 7 8 10 7 48
MsBigSagon 7 6 10 9 7 5 10 54
pomegranatta 8 10 0 7 9 7 41
pupa 0 10 10 7 0 10 9 46
Radoslav 9 8 10 5 9 1 42
Saška 8 7 5 7 5 5 37
Terka V. 9 9 10 10 9 5 52
Tomáš Paulisko 8 7 4 9 7 6 41

Náplň cvičení a úkoly

23.11.2022

Lineární (ne)závislost.

16.11.2022

Vektorové prostory a podprostory. Lineární obal, lineární kombinace.

09.11.2022

Cvičení se nekoná. (Děkanský den)

02.11.2022

Grupy. Tělesa, počítání v konečných tělesech.

26.10.2022

Grupy. Permutace: znaménko, inverzní permutace, skládání.

19.10.2022

Operace s maticemi a jejich vlastnosti. Regulární matice a výpočet inverzní matice.

12.10.2022

Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice. Operace s maticemi.

05.10.2022

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic. Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

Tipy na další předměty:

  • NMAI057x07 – Cvičení z LA pro pokročilé
  • NMAI069 – Matematické dovednosti
  • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I

Odkazy a studijní materiály