Lineární programování a kombinatorická optimalizace

Cvičení k přednášce prof. Sgalla, které se koná ve středu od 14:00 v učebně S8. Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

K získání zápočtu je nutné dosáhnout celkem alespoň 60 bodů a odevzdat alespoň jedno funkční řešení praktického domácího úkolu. Při zisku 85 bodů nemusíte psát na zkoušce úvodní písemku.


Body lze získat za:

  • dvě velké písemky (každá za 25 bodů),
  • dva praktické domácí úkoly (každý za 25 bodů),
  • opáčka a teoretické domácí úkoly (celkem za 20 bodů),
  • aktivitu na cvičení (1–2 body za příklad).

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za velké písemky (Pís), teoretické a praktické domácí úkoly (TDÚ/PDÚ), opáčka (Op) a aktivitu na cvičení (Akt).


Přezdívka Pís 1 Pís 2 PDÚ 1 PDÚ 2 TDÚ 1 TDÚ 2 TDÚ 3 TDÚ 4 Op 1Op 2Op 3Op 4AktΣ
Maximalistický student 25 25 25 25 ? ? ? ? 3 3 ? ? 120
_Ríša 3 3 6
Akolyta 1,5 3 1 5,5
Anče 0,5 3 3,5
AWK 2 2,5 4,5
Barnabáš 3 3 6
C-žloutek 3 3 1 7
Dave 3 3 6
Georgeus 3 2 5
Gooner 1,5 2 3,5
jame 3 3 6
Jirka 2,5 3 2 7,5
Jurkis 3 3 6
kubík 3 3 6
kukulam 1,5 3 4,5
Lístek 2 2,5 4,5
Lukáš 3 3 6
Maty 2 3 5
Michal 3 3 6
Náhodné číslo 3 3 6
Petr 3 3 6
SS 3 2,5 1 6,5
Surmik 1,5 3 4,5
Thrayld 3 3 6
Trollweryne 0 3 3
V. 3 3 2 8
Will 3 3 1 7

Náplň cvičení a úkoly

27.03.2019

Velká písemka! Pokud se nemůžete zúčastnit, kontaktujte mě (elif@kam.mff.cuni.cz).

20.03.2019 (Opáčko)

Konvexní mnohostěny a jejich stěny.

13.03.2019

Afinní podprostory. Konvexní množiny a mnohostěny.

06.03.2019 (Opáčko)

Lineární programy a ostré nerovnosti. Formulace (celočíselných) lineárních programů.

27.02.2019

Celočíselné programování. Maticové hry.

20.02.2019

Formulace lineárních programů a transformace. Grafická metoda.

Odkazy a studijní materiály