Ročníkové projekty a Bakalářské práce

Aplikace intervalové optimalizace

Lineární programování představuje matematický nástroj pro řešení různých praktických optimalizačních problémů. Reálná data jsou však často nepřesná nebo neúplná, a aproximace může vést ke zkresleným výsledkům. Intervalová optimalizace řeší tento problém zahrnutím celé množiny lineárních programů, jejichž koeficienty nabývají hodnot z daných intervalů. Cílem práce by bylo porovnání různých metod pro řešení nějakého konkrétního optimalizačního problému, pro který dává smysl uvažovat intervalová vstupní data, případně návrh vlastního algoritmu. Součástí implementace může být také vizualizace řešení problému.

Další témata

Po dohodě jsou možná i další témata z oblasti optimalizace, lineární algebry, intervalových výpočtů, vizualizace algoritmů, ale také originální projekty z oblasti deskových, karetních a logických her, šifrovacích her, ...

Pokud vás nějaké téma inspirovalo, nebo se chcete podělit o vlastní zajímavý nápad, pište na elif@kam.mff.cuni.cz.

Užitečné odkazy