Lineární algebra 2

Cvičení k přednášce P. Hubáčka, které se koná v pátek od 9:00 v učebně T5 (Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

Mění se a sjednocují podmínky získání zápočtu pro všechny studenty. Průběžně budou zveřejněny jednotné domácí úkoly a zápočet bude získán za alespoň 2/3 bodů (= 67 bodů) za odevzdané domácí úkoly (v součtu za celý semestr). Odhadujeme, že do konce semestru bude zveřejněno 9 sad domácích úkolů celkem za cca. 100 bodů. Řešení odevzdávejte prostřednictvím moodle v uvedeném termínu nejpozději minutu před půlnocí. Od 4. sady je možno získat bonusové body za včasné odevzdání: 50 % bodů navíc při odevzdání alespoň 4 dny před termínem a 25 % bodů navíc při odevzdání alespoň 2 dny před termínem.

Body za minipísemky a aktivitu na cvičení jsou převedeny na bonusové body za nultou sadu domácích úkolů.

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za zápočtové domácí úkoly (DÚ1–9) a za minipísemky/aktivitu (DÚ0).


Přezdívka DÚ0 DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 Σ
Maximalistický student 12 12 12 12 9 12 12 12 7 100
??? 12 12 6,5 0 0 0 0 0 30,5
invoker 10,5 7 7,25 11 6,25 9 9,5 6 3 69,5
JS 3 0 0 0 0 0 0 0 3
koca 10,5 12 11 10 9,38 13,5 14,5 9 89,88
Maddy 12 12 12 11 9,38 11 14,5 9 90,88
Mája 13,5 12 10,25 11 13,43 12,5 12,5 0 85,18
Miška 9 11 12 12 15,63 13,5 13,5 10 96,63
test_student 3 11,5 6 8 4 6 11,5 6,5 56,5
Truhl 10,5 11 10 11 8,25 11 7 7,5 76,25
Vojta 10,5 10 12 12 6,25 11 10 7 78,75

Původní počty získaných bodů za minipísemky (P), bonusové domácí úkoly a aktivitu na cvičení (B).


Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 B Σ
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
??? 2 1,5 0,5 4
invoker 2 1,5 3,5
JS 0 1 1
koca 2 1,5 3,5
Maddy 2 1,5 0,5 4
Mája 2 2 0,5 4,5
Miška 0 2 1 3
test_student 0 1 1
Truhl 1,5 1,5 0,5 3,5
Vojta 2 1,5 3,5

Náplň cvičení a úkoly

Řešené příklady k online cvičením a zadání zápočtových domácích úkolů jsou dostupné v Moodle.

12. 6. 2020 (online)

Opakování a konzultace.

5. 6. 2020 (online)

Bilineární a kvadratické formy.

  • Zadána 8. a 9. sada domácích úkolů.

29. 5. 2020 (online)

Positivně (semi)definitní matice. Choleského rozklad.

  • Zadána 7. sada domácích úkolů.

22. 5. 2020 (online)

Positivně (semi)definitní matice. Choleského rozklad.

  • Zadána 6. sada domácích úkolů.

15. 5. 2020 (online)

Opakování.

  • Zadána 4. a 5. sada domácích úkolů.

8. 5. 2020 (online)

Jordanova normální forma. Nezáporné matice a Markovovy řetězce. Výpočet vlastních čísel.

  • Zadána 3. sada domácích úkolů.

1. 5. 2020 (online)

Diagonalizace a Jordanova normální forma.

24. 4. 2020 (online)

Diagonalizace a Jordanova normální forma.

17. 4. 2020 (online)

Opakování.

10. 4. 2020 (online)

Vlastní čísla a vlastní vektory.

3. 4. 2020 (online)

Adjungovaná matice. Aplikace determinantu.

  • Zadána 1. sada domácích úkolů.

27. 3. 2020 (online)

Opakování: Ortogonalita a determinanty.

20. 3. 2020 (online)

Permutace a determinanty.

13. 3. 2020 (online)

Ortogonalizace. Metoda nejmenších čtverců. Ortogonální matice.

6. 3. 2020

Ortogonální doplňek. Ortogonální projekce.

28. 2. 2020

Fourierovy koeficienty. Ortonormální báze a Gramova–Schmidtova ortogonalizace.

21. 2. 2020

Prostory se skalárním součinem, norma, Cauchyho–Schwarzova nerovnost.

Tipy na další předměty:

  • 19bNMAI058x11 – Cvičení z LA pro pokročilé
  • NMTM162 – Matematický proseminář II
  • NDMI051 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) II

Odkazy a studijní materiály