Lineární algebra 2

Cvičení k přednášce doc. Fialy, které se koná v pondělí od 10:40 v učebně N4 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ) a aktivitu na cvičení (B). Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 B Σ
Maximalistický student 20 20 20 20 20 100
abcd 16 17 17 15 5 70
Andrej 20 18 19 20 77
Honza 20 19 17 15 2 73
J.B. 9 18 20 19 66
kopretina 20 18 18 18 74
Mazi 17 19 16 15 67
mira 19 18 15 11 1 64
MrS 19 14 15 0 48
O.B. 18 14 10 15 57
Okayge 14 19 16 16 65
petr 19 19 15 16 2 71
Šimon 15 16 13 15 2 61

Náplň cvičení a úkoly

16.05.2022

Opakování a konzultace.

09.05.2022

Kvadratické formy, Sylvestrův zákon.

02.05.2022

Kvadratické a bilineární formy.

25.04.2022

Positivně (semi)definitní matice, Choleského rozklad.

18.04.2022

Cvičení se nekoná. Veselé Velikonoce!

11.04.2022

Ortogonální doplněk. Metoda nejmenších čtverců.

04.04.2022

Ortonormální báze a Gramova–Schmidtova ortogonalizace.

28.03.2022

Skalární součin, norma, Cauchyho–Schwarzova nerovnost.

21.03.2022

Vlastní čísla a Jordanova normální forma.

14.03.2022

Vlastní čísla a diagonalizovatelnost.

07.03.2022

Polynomy. Vlastní čísla a vlastní vektory.

28.02.2022

Determinanty a jejich aplikace, Cramerovo pravidlo.

21.02.2022 (online)

Metody pro výpočet determinantu. Adjungovaná matice.

14.02.2022

Přehled témat Lineární algebry 2 a opakování.

Tipy na další předměty:

  • NMAI058x16 – Cvičení z LA 2 pro pokročilé
  • NMTM162 – Matematický proseminář II
  • NDMI051 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) II

Odkazy a studijní materiály