Intervalové metody

Cvičení k přednášce M. Hladíka, které se koná formou domácích úkolů a hromadných konzultací. Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

Stav získaných bodů

Přezdívka S1 S2 S3 S4 Σ
Maximalistický student 25 25 25 25 100
MC 13 13 13 39
JS 23 25 22 25 95
PM 20 20
VR 18 18

Odkazy a studijní materiály

  • Intervalový toolbox INTLAB (S. Rump)
  • Verifikační software VERSOFT (J. Rohn)
  • Intervalový toolbox pro Octave LIME (J. Horáček)