Intervalové metody

Cvičení k přednášce M. Hladíka z intervalových metod se koná formou domácích úkolů a hromadných konzultací v průběhu semestru. Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

Plán cvičení

10. 10. 2023

Zadání 1. série domácích úkolů (Intervalová aritmetika).

17. 10. 2023

Konzultace k 1. sérii domácích úkolů.

31. 10. 2023

Termín odevzdání 1. série a zadání 2. série domácích úkolů (Intervalové lineární soustavy a regularita).

7. 11. 2023

Konzultace k 2. sérii a prezentace řešení 1. série domácích úkolů.

21. 11. 2023

Termín odevzdání 2. série a zadání 3. série domácích úkolů (Intervalová lineární algebra a soustavy nerovnic).

28. 11. 2023

Konzultace ke 3. sérii a prezentace řešení 2. série domácích úkolů.

12. 12. 2023

Termín odevzdání 3. série a zadání 4. série domácích úkolů (Obraz funkce a nelineární soustavy).

19. 12. 2023

Konzultace ke 4. sérii a prezentace řešení 3. série domácích úkolů.

9. 1. 2024

Termín odevzdání a prezentace řešení 4. série domácích úkolů.

Odkazy a studijní materiály