Lineární programování a kombinatorická optimalizace

Cvičení k přednášce prof. Sgalla, které se koná ve středu od 14:00 v učebně S8. Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.


Tipy na další optimalizační předměty:

  • NOPT046 Diskrétní a spojitá optimalizace
  • NOPT053 Optimalizační seminář

Požadavky na zápočet

K získání zápočtu je nutné dosáhnout celkem alespoň 60 bodů a odevzdat alespoň jedno funkční řešení praktického domácího úkolu. Při zisku 85 bodů nemusíte psát na zkoušce úvodní písemku.


Body lze získat za:

  • dvě velké písemky (každá za 25 bodů),
  • dva praktické domácí úkoly (každý za 25 bodů),
  • opáčka a teoretické domácí úkoly (celkem za 20 bodů),
  • aktivitu na cvičení (1–2 body za příklad).

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za velké písemky (Pís), teoretické a praktické domácí úkoly (TDÚ/PDÚ), opáčka (Op) a aktivitu na cvičení (Akt).


Přezdívka Pís 1 Pís 2 PDÚ 1 PDÚ 2 TDÚ 1 TDÚ 2 TDÚ 3 Op 1Op 2Op 3AktΣ
Maximalistický student 25 25 25 25 4 2 4 3 3 4 120

Náplň cvičení a úkoly

22.05.2019

Řešení 2. velké písemky. Celočíselné mnohostěny, (totálně) unimodulární matice.

15.05.2019

2. velká písemka!

24.04.2019 (Opáčko)

Podmínky komplementarity.

17.04.2019

Dualita, optimalita vs. přípustnost.

10.04.2019

Simplexová metoda: pomocná úloha, neomezenost, nepřípustnost a degenerace.

03.04.2019

Řešení 1. velké písemky. Simplexová metoda.

27.03.2019

1. velká písemka!

20.03.2019 (Opáčko)

Konvexní mnohostěny a jejich stěny.

13.03.2019

Afinní podprostory. Konvexní množiny a mnohostěny.

06.03.2019 (Opáčko)

Lineární programy a ostré nerovnosti. Formulace (celočíselných) lineárních programů.

27.02.2019

Celočíselné programování. Maticové hry.

20.02.2019

Formulace lineárních programů a transformace. Grafická metoda.

Odkazy a studijní materiály