Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce M. Balka, které se koná v pondělí od 10:40 v učebně N2 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

 • Získat alespoň 14 bodů (cca 65 %) za minipísemky:
  • krátká písemka na začátku každého cvičení
  • 1 teoretická otázka (definice) a 1 početní příklad
 • Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů a aktivitou na cvičení.
 • Bonusové domácí úkoly (zadání)

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P), bonusové domácí úkoly a aktivitu na cvičení (B). Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 B Σ
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
Cryptid 1,5 2 0 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 0 3 18
D.J. 1 1,5 1 0 1 0 1 1,5 0,5 0,5 1,5 9,5
DG 1 0,5 0 0 1 1,5 1,5 1,5 1 0 0 8
gg.wp 0 1,5 1 1 2 0 0 1 1,5 0 1,5 4 13,5
Kotlabot 1 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 4
LujMil 2 1,5 0,5 1,5 2 2 1,5 0 1,5 2 2 16,5
Modrý slon Karel menší než 3 2 2 1 1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1 2 5 20,5
MotoMoto 1,5 2 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 1 14,5
OS 0,5 2 0,5 1 1,5 1,5 0 1 1,5 0,5 2 2 14
Remeš 1,5 1,5 1 0,5 1 1,5 1,5 0 1,5 1,5 1 1 13,5
Rostya 1,5 0 1,5 1,5 2 0 0 2 2 2 0 2 14,5
tetřev 0,5 2 1 1,5 1 1,5 1,5 1,5 2 1 1,5 15
TP 2 1,5 1,5 1 2 2 1,5 1 2 2 0 4 20,5

Náplň cvičení a úkoly

03.01.2022

Matice lineárních zobrazení. Obraz a jádro.


20.12.2021

Lineární zobrazení a jejich matice.

13.12.2021

Výpočet báze, maticové prostory.

06.12.2021

Lineární (ne)závislost. Báze, dimenze.

29.11.2021

Vektorové prostory, lineární obal. Lineární (ne)závislost.

22.11.2021

Vektorové prostory. Lineární kombinace, lineární obal.

15.11.2021

Grupy. Tělesa, počítání v konečných tělesech.

08.11.2021

Permutace: znaménko, inverzní permutace, skládání.

01.11.2021

Regulární matice a výpočet inverzní matice.

25.10.2021

Operace s maticemi a jejich vlastnosti.

18.10.2021

Soustavy lineárních rovnic s parametrem, velké soustavy. Operace s maticemi.

11.10.2021

Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

04.10.2021

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.

Tipy na další předměty:

 • NMAI057x07 – Cvičení z LA pro pokročilé (1)
 • NMAI057x21 – Cvičení z LA pro pokročilé (2)
 • NMAI069 – Matematické dovednosti
 • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I

Odkazy a studijní materiály