Lineární algebra I

Cvičení k přednášce doc. Milana Hladíka se koná v úterý od 10:40 v učebně T6 (Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif.garajova@gmail.com.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 11 bodů za minipísemky:
    • krátká písemka na začátku každého cvičení
    • 1 teoretická otázka (definice) a 1 početní příklad
  • Získat alespoň 11 bodů za domácí úkoly:
    • termín odevzdání je do začátku následujícího cvičení
    • úkoly je možné odevzdávat mailem nebo přinést na papíře

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a domácí úkoly (Ú).


PřezdívkaP1Ú1P2Ú2P3Ú3P4Ú4P5Ú5P6Ú6P7Ú7P8Ú8P9Ú9P10Ú10P11 ΣP ΣÚ
Maximalistický student2222333322222222252222425

Náplň cvičení a úkoly

10.01.2017

Afinní podprostory, afinní nezávislost, afinní zobrazení.

03.01.2017

Opakování.

20.12.2016

Lineární zobrazení v prostoru matic a polynomů. Duální báze a duální prostor. Řešení soustavy rovnic a LU rozklad.

13.12.2016

Matice přechodu, matice zobrazení. Isomorfismus vektorových prostorů. Báze obrazu a jádra lineárního zobrazení.

06.12.2016

Lineární zobrazení a jejich vlastnosti. Obraz a jádro lineárního zobrazení. Maticová reprezentace.

29.11.2016

Sloupcový a řádkový prostor matice, jádro matice. Báze maticových prostorů.

22.11.2016

Lineární nezávislost. Báze a dimenze, doplnění systému vektorů na bázi. Souřadnice vektoru.

15.11.2016

Tělesa, počítání v konečných tělesech. Vektorové prostory a podprostory. Lineární kombinace.

08.11.2016

Děkanský sportovní den: cvičení se nekoná.

01.11.2016

Výpočet inverzní matice a Sherman–Morrisonova formule. Grupy a jejich vlastnosti. Permutace.

25.10.2016

Imatrikulace: cvičení se nekoná.

18.10.2016

Regulární matice a jejich vlastnosti. Inverze a matice elementárních úprav. Řešení maticových rovnic.

11.10.2016

Gauss–Jordanova eliminace a redukovaný odstupňovaný tvar. Základní maticové operace, důkazy různých vlastností.

04.10.2016

Soustavy lineárních rovnic, elementární úpravy. Gaussova eliminace, hodnost matice a odstupňovaný tvar.

Odkazy a studijní materiály