Lineární algebra I

Cvičení k přednášce Pavla Hubáčka, které se koná v pondělí od 10:40 v učebně T6 (Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 14 bodů (cca 65 %) za minipísemky:
    • krátká písemka na začátku každého cvičení
    • 1 teoretická otázka (definice) a 1 početní příklad
  • Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů.

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a domácí úkoly (Ú).


Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Ú Σ
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

Náplň cvičení a úkoly

07.01.2019

Matice přechodu. Isomorfismus. Vlastnosti lineárního zobrazení, jádro a obraz.

17.12.2018

Lineární zobrazení, obraz a jádro. Matice lineárního zobrazení.

10.12.2018

Maticové prostory.

03.12.2018

Báze, souřadnice, dimenze.

26.11.2018

Vektorové prostory, lineární nezávislost.

19.11.2018

Vektorové prostory a podprostory. Lineární kombinace, lineární obal.

12.11.2018

Tělesa, počítání v konečných tělesech.

05.11.2018

Grupy a jejich vlastnosti, podgrupy. Permutace.

29.10.2018

Regulární matice. Výpočet inverzní matice.

22.10.2018

Vlastnosti maticového násobení. Regulární matice, matice elementárních úprav.

15.10.2018

Operace s maticemi a jejich vlastnosti.

08.10.2018

Gaussova a Gauss–Jordanova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

01.10.2018

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.

Tipy na další předměty:

  • NMAI069 – Matematické dovednosti
  • NMUM161 – Matematický proseminář I
  • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I

Odkazy a studijní materiály