Lineární algebra II

Cvičení k přednášce Pavla Hubáčka, které se koná ve čtvrtek od 12:20 v učebně S7. Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 16 bodů za minipísemky:
    • krátká písemka na začátku každého cvičení
    • 1 teoretická otázka (definice) a 1 početní příklad
  • Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů.

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a bonusové domácí úkoly (Ú).


Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Ú Σ
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Náplň cvičení a úkoly

24.05.2018

Bilineární a kvadratické formy.

17.05.2018

Testování positivní (semi-)definitnosti: Gaussova eliminace a Sylvestrovo kritérium. Bilineární formy.

10.05.2018

Opakování.

03.05.2018

Choleského rozklad. Positivně (semi-)definitní matice a uspořádání.

26.04.2018

Markovovy řetězce. Mocninná metoda. Positivně (semi-)definitní matice a jejich vlastnosti.

19.04.2018

Jordanova normální forma. Symetrické matice, spektrální rozklad. Gerschgorinovy disky.

12.04.2018

Podobnost, diagonalizovatelnost. Jordanova normální forma.

05.04.2018

Vlastní čísla, vlastní vektory a jejich vlastnosti.

29.03.2018

Cramerovo pravidlo. Adjungovaná matice. Geometrická interpretace determinantu.

22.03.2018

Determinanty a jejich vlastnosti, vliv elementárních úprav, Laplaceův rozvoj.

15.03.2018

Metoda nejmenších čtverců. Ortogonální matice a jejich vlastnosti.

08.03.2018

Ortogonální doplňek. Ortogonální projekce a její matice.

01.03.2018

Fourierovy koeficienty. Ortonormální báze a Gramova-Schmidtova ortogonalizace.

22.02.2018

Skalární součin, geometrická interpretace. Cauchyho-Schwarzova nerovnost a její aplikace. Norma.

Odkazy a studijní materiály