Lineární algebra II

Cvičení k přednášce doc. Milana Hladíka se koná v pondělí od 14:00 v učebně T9 (Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 10 bodů za minipísemky:
    • krátká písemka na začátku každého cvičení
    • 1 teoretická otázka (definice) a 1 početní příklad
  • Získat alespoň 10 bodů za domácí úkoly:
    • termín odevzdání je do začátku následujícího cvičení
    • úkoly je možné odevzdávat mailem nebo přinést na papíře

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a domácí úkoly (Ú).


Přezdívka Ú1 P1 Ú2 P2 Ú3 P3 Ú4 P4 Ú5 P5 Ú6 P6 Ú7 P7 Ú8 P8 Ú9 P9 Ú10 P10 ΣÚ ΣP
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 20

Náplň cvičení a úkoly

23.05.2017

Bilineární a kvadratické formy.

15.05.2017

Testování positivní (semi-)definitnosti: Gaussova eliminace a Sylvestrovo kritérium. Další vlastnosti PSD matic.

08.05.2017

Cvičení se (zase) nekoná!

01.05.2017

Cvičení se nekoná!

24.04.2017

Positivně (semi-)definitní matice a jejich vlastnosti. Choleského rozklad.

17.04.2017

Veselé Velikonoce! (cvičení se nekoná)

10.04.2017

Symetrické matice, spektrální rozklad. Markovovy řetězce. Gerschgorinovy disky.

03.04.2017

Podobnost, diagonalizovatelnost. Jordanova normální forma.

27.03.2017

Geometrická interpretace determinantu. Vlastní čísla a jejich vlastnosti.

20.03.2017

Laplaceův rozvoj a Cramerovo pravidlo. Adjungovaná matice.

13.03.2017

Ortogonální matice a jejich vlastnosti. Determinanty.

06.03.2017

Ortogonální doplňek a ortogonální projekce. Metoda nejmenších čtverců.

27.02.2017

Ortonormální báze a Gramova-Schmidtova ortogonalizace. Ortogonální doplněk a jeho vlastnosti.

20.02.2017

Skalární součin, geometrická interpretace. Cauchyho-Schwarzova nerovnost a její aplikace. Norma.

Odkazy a studijní materiály