Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce P. Valtra, které se koná ve středu od 14:00 v učebně T7 (Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 14 bodů (cca 65 %) za minipísemky:
    • krátká písemka na začátku každého cvičení
    • 1 teoretická otázka (definice) a 1 početní příklad
  • Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů.

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P), bonusové domácí úkoly a aktivitu na cvičení (B).


Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 B Σ
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
asdf 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1,5 20,5
Dimo 2 2 1 2 1 1,5 1,5 0,5 2 2 0 15,5
Honza 1 1,5 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0,5 1,5 6
Jenda 1 0,5 0,5 2 1 1 1 1 1,5 1 1,5 12
Kord 2 2 0,5 1,5 1,5 0 0,5 0 0 0 0 8
Martin1804 2 1,5 1 1,5 1,5 0 1,5 2 2 0 0,5 1 14,5
mophead 1 0,5 0 0 0,5 1 1,5 2 1,5 0,5 1 9,5
RK 1 0,5 1,5 2 1 1,5 0,5 0,5 1,5 1 1 0,5 12,5
Tereza 2 2 0 2 1 1 1,5 2 2 0 0 0,5 14
test_student 1,5 1,5 2 1,5 1 2 1 2 2 2 0 1 17,5

Náplň cvičení a úkoly

08.01.2020

Matice přechodu. Isomorfismus. Vlastnosti lineárního zobrazení, jádro a obraz.

18.12.2019

Lineární zobrazení, obraz a jádro. Matice lineárního zobrazení.

11.12.2019

Maticové prostory. Lineární zobrazení.

04.12.2019

Báze, souřadnice, dimenze.

27.11.2019

Vektorové prostory, lineární nezávislost.

20.11.2019

Vektorové prostory a podprostory. Lineární kombinace, lineární obal, lineární nezávislost.

13.11.2019

Tělesa, počítání v konečných tělesech.

06.11.2019

Grupy a jejich vlastnosti, podgrupy. Konečná tělesa.

30.10.2019

Regulární matice, matice elementárních úprav. Výpočet inverzní matice.

23.10.2019

Operace s maticemi a jejich vlastnosti.

16.10.2019

Gaussova–Jordanova eliminace a (redukovaný) odstupňovaný tvar.

09.10.2019

Komplexní čísla a jejich geometrická reprezentace. Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

02.10.2019

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.

Tipy na další předměty:

  • NMAI057x07 – Cvičení z LA pro pokročilé
  • NMAI069 – Matematické dovednosti
  • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I

Odkazy a studijní materiály