Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce P. Hubáčka, které se koná v pátek od 10:40 v učebně S7 (Malá Strana). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 14 bodů (cca 65 %) za minipísemky:
    • krátká písemka na začátku každého cvičení
    • 1 teoretická otázka (definice) a 1 početní příklad
  • Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů.

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P), bonusové domácí úkoly a aktivitu na cvičení (B).


Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 B Σ
Maximalistický student 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
1 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 0,5 1 17,5
bezmena 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0,5 1 4,5 12
koca 2 2 1,5 1,5 1,5 2 2 2 1,5 0 0 0,5 16,5
m25 1,5 1,5 1 1,5 1 1,5 0,5 2 1,5 2 2 16
Mája 1,5 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 0,5 21,5
miska 2 1,5 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 3 24
mmm 1 1,5 2 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 0 1 18
Vojta 1,5 2 2 2 1,5 2 1,5 2 2 1,5 1,5 1,5 21

Náplň cvičení a úkoly

10.01.2020

Vlastnosti lineárního zobrazení. Afinní podprostory.

20.12.2019

Matice přechodu. Isomorfismus. Vlastnosti lineárního zobrazení, jádro a obraz.

13.12.2019

Lineární zobrazení, matice lineárního zobrazení.

6.12.2019

Maticové prostory.

29.11.2019

Báze, souřadnice, dimenze.

22.11.2019

Vektorové prostory, lineární nezávislost.

15.11.2019

Vektorové prostory a podprostory. Lineární kombinace, lineární obal.

08.11.2019

Počítání v konečných tělesech.

01.11.2019

Inverzní matice. Grupy a jejich vlastnosti, podgrupy. Tělesa.

25.10.2019

Regulární matice, matice elementárních úprav. Výpočet inverzní matice.

18.10.2019

Operace s maticemi a jejich vlastnosti.

11.10.2019

Gauss–Jordanova eliminace, hodnost matice a řešení soustavy.

04.10.2019

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic. Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar a hodnost matice.

Tipy na další předměty:

  • NMAI057x07 – Cvičení z LA pro pokročilé
  • NMAI069 – Matematické dovednosti
  • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I

Odkazy a studijní materiály