Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce z Lineární algebry 1, které se koná v pátek od 9:00 v učebně N5 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za domácí úkoly a zároveň alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za minipísemky a aktivitu na cvičení.
  • Studenti, kteří do konce výuky získají celkem alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úloh nebo složením dodatečného písemného testu.

  • Na začátku každého cvičení se píše malá písemka (1 příklad + 1 definice).
  • Řešení domácích úkolů můžete odevzdat osobně na cvičení nebo e-mailem ve formátu pdf.

Stav získaných bodů

Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):

Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 DÚ11 DÚ12 Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
08006 8 7 9 8 10 10 8 60
ABC 8 10 5 7 10 9 8 57
Adien 10 10 10 10 10 8 10 68
anonym 9 7 7 9 4 7 0 43
AP 8 4 0 8 5 6 6 37
dave03 6 2 7 5 0 8 6 34
Diana 8 7 9 9 8 9 8 58
Filip 0 8 7 9 8 9 10 51
charlie_sek 6 6 1 8 10 5 5 41
Karel 7 7 4 10 8 0 0 36
Petr amb 10 10 6 10 10 9 9 64
qwerty 9 10 4 7 10 8 0 6 54
Rene 8 7 4 10 8 5 4 46
Slovák 9 10 9 10 9 9 8 64
SubtleSupernova 10 7 10 10 10 10 8 65

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):

Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 A Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
08006 9 9 9 7 9 7 5 5 60
ABC 9 10 9 10 9 7 5 0 59
Adien 10 9 10 0 10 10 10 5 64
anonym 9 7 10 9 0 6 8 0 2 51
AP 2 5 7 4 9 0 1 4 1 33
dave03 4 10 9 9 6 0 2 7 47
Diana 10 6 9 0 9 9 7 5 3 58
Filip 10 9 10 10 10 8 8 10 1 76
charlie_sek 9 10 10 8 5 8 4 4 58
Karel 9 8 9 9 8 7 0 4 54
Petr amb 9 8 10 9 9 8 8 5 66
qwerty 2 9 9 10 7 0 9 10 56
Rene 10 8 9 9 9 9 7 8 1 70
Slovák 8 8 9 10 8 8 5 3 59
SubtleSupernova 9 10 9 8 6 9 10 10 1 72

Náplň cvičení a úkoly

8. 12. 2023

Souřadnice, dimenze, maticové prostory a jejich vlastnosti.

1. 12. 2023

Lineární (ne)závislost, výpočet báze a maticové prostory.

24. 11. 2023

Vektorové prostory a lineární (ne)závislost.

10. 11. 2023

Grupy a tělesa. Počítání v konečných tělesech.

3. 11. 2023

Grupy a permutace.

27. 10. 2023

Regulární matice a výpočet inverzní matice.

20. 10. 2023

Operace s maticemi a jejich vlastnosti.

13. 10. 2023

Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

6. 10. 2023

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.

Odkazy a studijní materiály