Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce z Lineární algebry 1, které se koná v pátek od 9:00 v učebně N5 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za domácí úkoly a zároveň alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za minipísemky a aktivitu na cvičení.
  • Studenti, kteří do konce výuky získají celkem alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úloh nebo složením dodatečného písemného testu.

  • Na začátku každého cvičení se píše malá písemka (1 příklad + 1 definice).
  • Řešení domácích úkolů můžete odevzdat osobně na cvičení nebo e-mailem ve formátu pdf.

Stav získaných bodů

Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):

Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 DÚ11 DÚ12 Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
08006 8 7 9 8 10 10 8 4 6 0 70
ABC 8 10 5 7 10 9 8 9 10 6 82
Adien 10 10 10 10 10 8 10 0 0 0 68
anonym 9 7 7 9 4 7 0 0 10 0 53
AP 8 4 0 8 5 6 6 3 7 6 53
dave03 6 2 7 5 0 8 6 7 7 7 55
Diana 8 7 9 9 8 9 8 9 0 0 67
Filip 0 8 7 9 8 9 10 9 0 0 60
charlie_sek 6 6 1 8 10 5 5 3 3 6 53
Karel 7 7 4 10 8 0 0 0 5 7 48
Petr amb 10 10 6 10 10 9 9 9 0 0 73
qwerty 9 10 4 7 10 8 0 6 10 0 64
Rene 8 7 4 10 8 5 4 4 10 0 60
Slovák 9 10 9 10 9 9 8 0 0 0 64
SubtleSupernova 10 7 10 10 10 10 8 8 10 0 83

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):

Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 A Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
08006 9 9 9 7 9 7 5 5 8 8 0 0 0 76
ABC 9 10 9 10 9 7 5 0 7 10 0 0 0 76
Adien 10 9 10 0 10 10 10 5 0 0 0 0 0 64
anonym 9 7 10 9 0 6 8 0 8 8 0 0 2 67
AP 2 5 7 4 9 0 1 4 7 2 2 6 1 50
dave03 4 10 9 9 6 0 2 7 7 3 5 8 0 70
Diana 10 6 9 0 9 9 7 5 10 0 0 0 3 68
Filip 10 9 10 10 10 8 8 10 10 10 0 0 1 96
charlie_sek 9 10 10 8 5 8 4 4 0 6 0 0 0 64
Karel 9 8 9 9 8 7 0 4 9 3 3 8 0 77
Petr amb 9 8 10 9 9 8 8 5 8 8 0 0 0 82
qwerty 2 9 9 10 7 0 9 10 9 7 0 0 0 72
Rene 10 8 9 9 9 9 7 8 9 0 0 0 1 79
Slovák 8 8 9 10 8 8 5 3 10 5 0 0 0 74
SubtleSupernova 9 10 9 8 6 9 10 10 10 8 0 0 1 90

Náplň cvičení a úkoly

Kompletní sbírka příkladů k procvičení (pouze zadání nebo s řešením)

12. 1. 2024

Vlastnosti lineárních zobrazení, obraz a jádro. Afinní podprostory.

5. 1. 2024

Matice přechodu, matice lineárního zobrazení.

15. 12. 2023

Lineární zobrazení.

8. 12. 2023

Souřadnice, dimenze, maticové prostory a jejich vlastnosti.

1. 12. 2023

Lineární (ne)závislost, výpočet báze a maticové prostory.

24. 11. 2023

Vektorové prostory a lineární (ne)závislost.

10. 11. 2023

Grupy a tělesa. Počítání v konečných tělesech.

3. 11. 2023

Grupy a permutace.

27. 10. 2023

Regulární matice a výpočet inverzní matice.

20. 10. 2023

Operace s maticemi a jejich vlastnosti.

13. 10. 2023

Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

6. 10. 2023

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.

Odkazy a studijní materiály