Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce z Lineární algebry 1, které se koná v pátek od 10:40 v učebně N5 (IMPAKT Troja). Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.

Požadavky na zápočet

  • Získat alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za domácí úkoly a zároveň alespoň 50 % bodů (60 b ze 120 b) za minipísemky a aktivitu na cvičení.
  • Studenti, kteří do konce výuky získají celkem alespoň 80 bodů, mohou doplnit potřebné body vyřešením dodatečných domácích úloh nebo složením dodatečného písemného testu.

  • Na začátku každého cvičení se píše malá písemka (1 příklad + 1 definice).
  • Řešení domácích úkolů můžete odevzdat osobně na cvičení nebo e-mailem ve formátu pdf.

Stav získaných bodů

Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly (DÚ):

Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 DÚ11 DÚ12 Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
73796608 10 10 10 10 10 7 10 0 3 0 70
Ballmici 10 9 7 10 10 7 7 0 0 0 60
Bára 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60
bob 8 3 4 9 8 7 6 6 10 0 61
cpt. 10 8 10 10 10 10 7 0 0 0 65
Duck 10 10 5 8 9 9 7 7 0 0 65
Faustak 10 10 8 10 8 10 10 0 0 0 66
Filda 9 10 10 8 6 0 10 7 0 0 60
KOP 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60
Krab 10 10 10 10 10 9 10 9 0 0 78
Kuba 10 10 10 10 10 10 7 0 0 0 67
Linad 9 10 7 10 8 8 7 0 4 0 63
Maťo 9 10 10 10 8 10 10 8 0 0 75
tučňák 9 9 5 10 10 10 10 5 0 0 68

Aktuální počty získaných bodů za minipísemky (P) a aktivitu na cvičení (A):

Přezdívka P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 A Σ
Maximalistický student 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
73796608 10 10 10 10 9 9 9 7 10 7 0 0 1 92
Ballmici 9 8 8 10 10 8 7 0 8 0 0 0 0 68
Bára 9 10 8 10 10 9 8 9 9 0 0 0 0 82
bob 8 6 8 9 9 5 5 5 7 0 0 0 0 62
cpt. 0 8 9 10 10 9 9 4 9 0 0 0 0 68
Duck 5 10 9 8 10 9 8 6 9 0 0 0 2 76
Faustak 9 10 10 10 10 9 9 8 0 0 0 0 4 79
Filda 9 10 10 10 10 7 0 5 9 0 0 0 3 73
KOP 10 10 10 10 10 9 10 0 8 0 0 0 0 77
Krab 10 9 10 8 8 8 8 10 9 10 0 0 2 92
Kuba 10 10 10 10 9 9 8 8 8 0 0 0 1 83
Linad 3 6 6 10 8 5 2 3 7 5 1 2 0 58
Maťo 10 9 9 10 10 9 9 10 8 0 0 0 1 85
tučňák 10 9 10 8 9 8 9 6 10 0 0 0 3 82

Náplň cvičení a úkoly

Kompletní sbírka příkladů k procvičení (pouze zadání nebo s řešením)

12. 1. 2024

Vlastnosti lineárních zobrazení, obraz a jádro. Afinní podprostory.

5. 1. 2024

Matice přechodu, matice lineárního zobrazení.

15. 12. 2023

Lineární zobrazení.

8. 12. 2023

Souřadnice, dimenze, maticové prostory a jejich vlastnosti.

1. 12. 2023

Lineární (ne)závislost, výpočet báze a maticové prostory.

24. 11. 2023

Vektorové prostory a lineární (ne)závislost.

10. 11. 2023

Grupy a tělesa. Počítání v konečných tělesech.

3. 11. 2023

Grupy a permutace.

27. 10. 2023

Regulární matice a výpočet inverzní matice.

20. 10. 2023

Operace s maticemi a jejich vlastnosti.

13. 10. 2023

Gaussova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

6. 10. 2023

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.

Odkazy a studijní materiály