Lineární algebra 1

Cvičení k přednášce M. Hladíka, které se koná v pátek od 9:00 v učebně N5 (Troja). Své dotazy a připomínky můžete směřovat na adresu elif@kam.mff.cuni.cz.


V případě distanční výuky se bude cvičení konat přes Zoom. Odkaz na příslušný Zoom meeting bude všem přihlášeným studentům zaslán ve čtvrtek před prvním cvičením. Pokud máte zájem získat odkaz na online cvičení dodatečně, napište mi.

Požadavky na zápočet

K získání zápočtu je potřeba alespoň 50% bodový zisk (= 25 bodů) z domácích úkolů zadaných v průběhu semestru. Řešení domácích úkolů zasílejte v rozumně čitelné podobě e-mailem na adresu elif@kam.mff.cuni.cz (ideálně jeden pdf soubor) do začátku následujícího cvičení.

Stav získaných bodů

Aktuální počty získaných bodů za domácí úkoly. Pokud máte zájem o přidání do tabulky, napište mi svoji zvolenou přezdívku.


Přezdívka DÚ1 DÚ2 DÚ3 DÚ4 DÚ5 DÚ6 DÚ7 DÚ8 DÚ9 DÚ10 DÚ11 DÚ12 DÚ13 Σ
Maximalistický student 4 3 2 4 2 4 3 3 4 4 5 8 4 50
Clypex 0 2,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
fredm 3,5 2 2 3,5 0 2 0 1 1 3 2 3,5 1,5 25
Hubacekm 4 3 2 3,5 1,5 3 2,5 1 0,5 1,5 2 3,5 0 28
Klárka 3 3 2 1,5 2 4 2,5 2 0 2,5 1 1,5 0 25
martell 4 3 2 4 2 2,5 3 3 3,5 4 0 8 4 43
maxmol 4 3 2 4 2 1,5 3 1 1 4 0 0 0 25,5
petriczech 4 3 2 4 2 4 3 3 4 4 5 8 0 46
rava 4 3 2 4 1,5 4 1,5 3 2,5 3,5 5 5 0 39
robot 0 1,5 2 2,5 1,5 3 2,5 2,5 0 2 3 5,5 0 26
roumn 3,5 2 2 3,5 1,5 2 1,5 3 3 4 0 0 0 26
simulacrum 4 2,5 2 3,5 1,5 3 0 0 0 0 0 0 0 16,5

Náplň cvičení a úkoly

08.01.2021

Obraz a jádro lineárního zobrazení. Afinní (pod)prostory.

18.12.2020

Isomorfismy. Vlastnosti lineárního zobrazení, jádro a obraz.

11.12.2020

Matice lineárních zobrazení, matice přechodu.

  • Vzorové cvičení z LA: Ukázka 11.3–11.6
  • Příklady ze cvičení (pouze zadání nebo s řešením) [cv. 1, 3, 4, 6, 7]
  • Domácí úkol (zadání, deadline 18.12. 09:00)
04.12.2020

Lineární zobrazení a jejich matice.

27.11.2020

Maticové prostory a výpočet báze.

20.11.2020

Lineární (ne)závislost. Báze, souřadnice a dimenze.

13.11.2020

Vektorové prostory a podprostory. Lineární kombinace, lineární obal.

06.11.2020

Tělesa, počítání v konečných tělesech. Permutace.

30.10.2020

Matice elementárních úprav a jejich inverze. Grupy.

23.10.2020

Operace s maticemi a jejich vlastnosti. Regulární matice a výpočet inverzní matice.

16.10.2020

Gaussova eliminace a (redukovaný) odstupňovaný tvar. Operace s maticemi.

09.10.2020

Gaussova a Gaussova–Jordanova eliminace, odstupňovaný tvar, hodnost matice.

02.10.2020

Opakování analytické geometrie, soustavy lineárních rovnic.

Tipy na další předměty:

  • NMAI057x07 – Cvičení z LA pro pokročilé
  • NMAI069 – Matematické dovednosti
  • NDMI050 – Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I
  • NMAT100 – Matematické problémy nematematiků

Odkazy a studijní materiály